Tihti kuuleme patsientidelt küsimust: “kui kaua need uued hambad vastu peavad?

Kroonide vastupidavus oleneb täiesti kandjast, ehk kuidas on sinu suuhooldus ning kas suitsetad ja tarbiv värvust andvaid jooke ning toitaineid.

Oleme enda patsientide seas märganud, et keraamika meie firmas on säilinud ka 25-25 aastat.

Väga tähtsat rolli mängib kodune suuhooldus.